Torquetum Ailesi
Torquetum Ailesi

«Yakutlar kutusu», ünlü astronom ?Al? b. İbr?h?m İbn eş-Ş??ir (ö. 777/1375 civarında) tarafından 767/1366 yılında Şam’da bir Memlük Valisi için imal edilmiştir. Biri kutupsal, diğeri ekvatorsal olan iki güneş saati içermektedir. Sonuncusu, ekvator bölgesinin dışında güneşin veya bir yıldızın konumuna göre saat açısını bulmaya yaramaktadır. Günümüzde bu alet Halep Evkaf Kütüphanesi’nde bulunmaktadır. Alet, 1939-40 yıllarında ilk olarak Siegmund Reich ve Gaston Wiet tarafından tanıtılmıştı