Arap-İslam Bilimleri Tarihi 1
Arap-İslam Bilimleri Tarihi 1

Prof. Dr. Fuat Sezgin’in uzun yıllar süren araştırmalar sonucu hazırladığı 17 ciltlik başyapıtı ‘‘Geschichte des arabischen Schrifttums’’un ilk cildinin çevirisi olan eser, Kur’an ilimleri, hadis, tarih, fıkıh, kelam ve tasavvuf (yaklaşık 430/1038 yılına kadar) konularını içermektedir.