İslam Uygarlığında Astronomi Coğrafya Denizcilik
İslam Uygarlığında Astronomi Coğrafya Denizcilik

Beş ciltlik "İslam’da Bilim ve Teknik" adlı eserden derlenen bu değerli çalışma, zengin görsel malzeme eşliğinde, Avrupalı haritaların Arap kökeni, İslam bilim tarihinde yerküreleri ve dünya haritaları ile modelleri, denizcilik aletleri, gemi modelleri ve pusulaları incelemektedir.