Werke
Arap-İslam Bilimleri Tarihi 1
İslam´da Bilim ve Teknik 1
İslam´da Bilim ve Teknik 2
İslam´da Bilim ve Teknik 3
İslam´da Bilim ve Teknik 4
İslam´da Bilim ve Teknik 5
İslam Uygarlığında Astronomi Coğrafya Denizcilik
İslam Uygarlığında Mimari, Geometri, Fizik, Kimya, Tıp
Katip Çelebi´nin Esas Kitab-ı Cihannüma´sı ve Coğrafya Tarihindeki Yeri
Amerika Kıtasının Müslüman Denizciler Tarafından Kolomb Öncesi Keşfi ve Piri Reis
Tanınmayan Büyük Çağ
1984 Yılından 2011 Yılına Kadar Arap-İslam Bilimleri Tarihi Enstitüsü Yayınlarına Yazılan Avrupa Dillerindeki Önsözler
Buhari´nin Kaynakları
Bilim Tarihi Sohbetleri
İslam Bilimler Tarihi Üzerine Konferanslar